Vedelgaasist

Vedelgaas on puhas energia, mis on kondenseeritud vedelikuks ja mida kasutatakse kütteainena väga laialdaselt nii kodus, põllumajanduses kui tööstuses. Vedelgaas annab kliendile ühtlase ja kontrollitava hulga soojust kütteprotsessis.

Vedelgaasi põlemisproduktideks on vesi ja süsinikdioksiid. Vedelgaaside põlemisel ei vabane väävlit ja teisi kahjulikke aineid, seega ei kaasne selle kasutamisega kõrgeid saastemakse ja muid kasutuspiiranguid. Vedelgaasil töötavate küttesüsteemide tõhusus, seadmete lihtne paigaldamine ning nende sobivus automaatsüsteemidesse on viimastel aastakümnetel oluliselt suurendanud nende kasutamist.

Omadused

Vedelgaas on süsivesinikuühend – propaan (C3H8) või butaan (C4H10). Majapidamisgaasina müüakse balloonides reeglina propaani ja butaani segu.

Vedelgaasi transporditakse vedelas olekus – see on värvitu ja konsistentsilt sarnaneb veega, kuid kuna vedelgaas on värvitu, maitsetu ja lõhnatu, siis gaasilekete avastamiseks lisatakse gaasile lõhnaaineid.

Põletusainena on vedelgaas ideaalilähedane – ta põleb puhtalt suitsu ja tahma eritamata.

Tootmine

Vedelgaasi saadakse kahel viisil:

  • 60% maailmas kasutatavast vedelgaasist tuleb maapõues säilinud gaasimaardlatest, kust ammutatakse ja siis eraldatakse erinevad gaasilised ühendid (metaan, propaan, butaan) mis hiljem veeldatakse.
  • 40% saadakse nafta rafineerimistehastest, kus toornafta kuumutamisel on võimalik erinevatel temperatuuridel eraldada erinevaid gaase, mis pärast eraldusprotsessi samuti veeldatakse. Euroopat varustavad vedelgaasiga peamiselt Venemaa tehased.

Vedelgaas kui puhas aine

Gaas on värvitu, lõhnatu, maitsetu, mittetoksiline ja ei sisalda lisaaineid, välja arvatud lisatud lõhnaained, mis annavad teada gaasi lekkimisest. Lekke tulemusena aurustub gaas ja ei reosta pinnast ega atmosfääri.

Vedelgaas kui puhtalt põlev aine

Tänu puhtale koostisele ei teki põlemisprotsessis teiste põletusainetega võrreldes keskkonnale märkimisväärselt kahjulikke jääkaineid.

Vedelgaas kui efektiivne kütteaine

Vedelgaas on eriline põletusaine tänu suurepärastele põlemisomadustele, mis tagavad kõrge kasuteguri põlemisprotsessis. See omakorda tagab kokkuhoiu, mis väljendub loodusvarade säästmises ja ka kasutaja väiksemates kulutustes. Puhas energia!