KKK

Mis on maagaasi ja vedelgaasi erinevused?
Maagaasi koostisaineks on metaan, vedelgaasi koostisaineteks aga propaan-butaan. Metaan (soogaas) on looduslik gaas, mis tekib orgaaniliste ainete ja organismide lagunemisel, vedelgaas aga on naftasaaduste kaasprodukt.

Kas vedelgaasi kasutamine on ohtlik?
Ei ole. Kasutusjuhiseid järgides on vedelgaas sama ohutu kui teised majapidamises kasutatavad energiaallikad. Iga soojusallika puhul on tähtis järgida vastavaid juhiseid.

Kas vedelgaasi kasutatakse ainult koduses majapidamises?
Ei, kodugaas moodustab ainult 10% kogu kasutatavast vedelgaasist, 90% vedelgaasi kasutatakse tööstuses.

Kui gaas saab otsa, kas leek liigub mööda voolikut balloonini ja see võib plahvatada?
Ei, sest vedelgaasi põlemiseks on vaja õhku, mida voolikus või balloonis ei ole.

Miks vedelgaasi leegile tekib iseloomulik lõhn siis, kui gaas hakkab balloonis lõppema?
Vedelgaasile lisatud lõhnaaine sisaldus gaasi vähenemisel balloonis suureneb ja seetõttu on leegi põlemisel tunda lõhna just vahetult enne gaasi lõppemist.

Mis erinevus on tõstukigaasil tava-vedelgaasiga võrreldes?
Tõstukigaasi puhul on propaani sisaldus kõrgem (üle 90%*) ja nii on ka oktaanarv kõrgem, tagades parem mootori eluea.

*Kaubanduslikus propaanis on propaani 75%, tavalises majapidamisgaasis alla 50%.