Mahutigaas

Vedelgaas on eriline põlemisaine tänu puhtusele ja põlemisomadustele, mis tagavad kõrge kasuteguri ja keskkonna vähese saastatuse. Lisaks sellele on gaasil töötavaid kütteseadmeid lihtne kasutada ja need vajavad vähe hooldust.

lpg-vrdlus

Vedelgaas õhkkütte-süsteemides

Õhkküttel juhitakse põlemisproduktid tavaliselt välja. Põlemisel tekkiv süsinikdioksiid ja veeaur võidakse aga suunata ka siseõhku, kust nad koos õhuga väljuvad.

Õhkkütte abil muudetakse ruumi-keskkond meeldivaks, sest soojus jaotub ühtlaselt. Investeeringud ning kasutamise ja hooldamisega seotud kulud on väikesed ning tänu gaasi puhtale põlemisele on seadmetel pikk tööiga. Kaasaegsetes seadmetes põlevad maa- ja vedelgaas peaaegu täielikult ja põlemisproduktid suunatakse kas välisõhku või otse köetavasse õhku.

Vedel- või maagaasi kasutamisel erineval otstarbel ei ole ruumide kütteks vaja kasutada teisi energiasaamise viise ega investeerida veeküttesüsteemi.

Õhkküte sobib kõikide ruumide kütmiseks.

Vedelgaas kiirguskütte-süsteemides

Peale õhkkütte on võimalik gaasiseadmete – ehk kiirguskütte abil ruume kütta.

Tootmis-, lao- ja üldkasutatavate ruumide kütmine vedelgaasiga on ökonoomne ja tehniliselt lihtne ning võimaldab kasutada väikseid investeerimiskulusid nõudvaid infrapunakiirgureid. Infrapunalambist liigub infrapunane kiir suunatud punkti, soojuskadu sealjuures on minimaalne. Infrapunane kiirgus soojendab vajalikke kohti ja pindu, mitte õhku. Ruumis püsib madal, kuid meeldiv temperatuur, kuna infrapunased kiired õhus ei haju.

Infrapunalampi saab võrrelda päikesega – kevadine päike tuntub tuuletu ilma korral soe, hoolimata sellest, et temperatuur varjus on suhteliselt madal. Ka teised soojad ja hõõguvad pinnad kiirgavad pikklainelist infrapunakiirgust, mis koos silmale nähtava valgusega moodustab soojuskiirguse.