Balloonigaas

Grilliliit soovitab

Eesti Grilliliit soovitab: Kasutage Alexela balloonigaasi, sest see kvaliteetne gaas sobib igat tüüpi gaasigrillile- ja pliidile!

Eestis kasutatakse tavaliselt 5-, 10-, 11- ja 17- kilogrammiseid balloone. Kilod tähendavad balloonis sisalduva vedelgaasi kogust. Väiksemaid balloone saab kasutada reisil või matkal. Suuremaid balloone kasutatakse enamasti statsionaarsetes seadmetes ja tööstuses.

Grupp_Kogu_Valik

Alexela Energia Reola täitejaamas on täpsed automaatsed täitekaalud ning lisaks veel kontrollkaalud. Tarbija saab balloonis sisalduva gaasi kogust hõlpsasti kontrollida: selleks tuleb balloon kaaluda ja tulemusest lahutada balloonile märgitud balloonikesta kaal.

Gaasirõhu vähendamiseks ja ballooni ühendamiseks voolikuga kasutatakse kiirühendus- või keermega regulaatorit, mis on saadaval müügipunktides koos balloonidega.

NB! Toodete juures toodud hinnad on soovituslikud jaehinnad ning kehtivad ka Alexela tanklates.

Balloonigaas tööstuses

Vedelgaasi on võimalik kasutada energiaallikana peaaegu kõigis tööstusharudes. Paljude eelistega alternatiivenergia kasutamiseks vajalikud seadmed ja tehnoloogia on töökindlad ja võimaldavad ettevõttel keskenduda tootmisprotsessile. Alexela Energia võtab tööstuselt mure energiasüsteemi töökindluse säilimise pärast. Firmad kasutavad vedelgaasi kolmel erineval eesmärgil: tehnoloogilises protsessis, toodangu algmaterjalina ja ruumide kütmiseks.
Vedelgaas tehnoloogiliste protsesside käivitajana

Siia alla kuuluvad paljud erinevad tootmistegevused ja protsessid, mille käigus on vaja toodet kas mehaaniliselt või termiliselt töödelda. Näiteks on vaja savist valmisvoolitud pott kuumutada tahkeks või, vastupidiselt võib vedelgaasil käitatavaid seadmeid kasutada näiteks toodete külmutamiseks. Kõige olulisem on protsessi kontrollitavus ja kvaliteetne lõpptulemus, mida saavutatakse vaid efektiivset energialahendust kasutades.

Vedelgaas toodangu algmaterjalina

Vedelgaasi kasutatakse ka toodetes algmaterjalina, mis annab toodetele lisaväärtuse. Näiteks on aerosoolpakendite tootjad karmistunud keskkonnakaitsenõuete tõttu loobunud freooni kasutamisest ning eelistavad propellandina (aerosoooli moodustava gaasina) kasutada propaani ja butaani. Ka tulemasinate-välgumihklite tootmisel kasutatava vedelgaasi võib sellesse kategooriasse liigitada kui tegemist on ühekordselt kasutatava tootega.

Gaas köögis

Koduses majapidamises töötavad vedelgaasil mitmed majapidamisseadmed, näiteks pliidid, grillid, külmkapid, radiaatorid ja valgustid. Vedelgaasiseadmete abil võib valmistada toitu, kütta õhku ja vett, toitu külmkapis säilitada ning käivitada valgusteid ja kiirguskütjaid nii haagissuvilates kui ka jahtides.

Majapidamistes kasutatavate seadmete ohutus on iseenesestmõistetav. Käsitledes vedelgaasiballoone ja gaasiseadmeid nõuetekohaselt, on õnnetuste tekkimise võimalus minimaalne. Alexela Energia täiteliinil villitud balloon läbib kahekordse kvaliteedikontrolli ja ballooni ventiil on varustatud kaitsekorgiga, mille külge on paigaldatud regulaatori tihend. Kvaliteedi tagab uudne termokahanev kileplomm, mis paigaldatakse ballooni ventiilile. Kileplomm on varustatud rohelist värvi RG logoga.

Köökides kehtivad karmid hügieeninõuded ja nõutavat puhtust aitavad hoida ka vedelgaasiseadmed, sest vedelgaas põleb puhtalt, ei erita tahma ega mürgiseid lendaineid. Tähtis on ka kasutatava gaasi puhtus, kvaliteet. Alexela Energia pakub oma tarbijale kvaliteetseimat balloonigaasi Eestis. Tänu kaasaegsele balloonide villimise tehnoloogiale saame garanteerida ka gaasi täpse koguse balloonis.

Tarbijate köögid ja ka tarbimisharjumused on erinevad ja seepärast pakub Alexela Energia erinevas taaras vedelgaasi, et igaüks leiaks valikust kaalult ja gabariitidelt enda vajadusteks sobiva ballooni.

Kasutusjuhend

Vedelgaasiballoonid on kõrge energiasisaldusega gaasiga täidetud kõrgsurveanumad, mille käitlemisele ja kasutamisele on kehtestatud ranged ohutusnõuded.

Ballooni käitlemisel ja kasutamisel puutume kokku järgmiste tööoperatsioonidega:

 • balloonide transport
 • balloonide ühendamine gaasiseadmetega
 • balloonide hoiustamine-ladustamine
 • gaasilekete kontrollimine

Transport

Gaasiballoonide kasutamisel tuleb olla ettevaatlik, kuna anum on kõrge rõhu all. Gaasiballoone tuleks transportida püstiasendis, ventiilid ülespoole. Ruumipuudusel tuleb balloonid panna horisontaalasendisse, kindlalt fikseerida ning kontrollida, et ventiil on suletud.

Gaasiballooni vedavat autot ei tohi pikaks ajaks jätta päikese kätte, sest balloonikesta temperatuuri tõustes tõuseb ka gaasi surve balloonis (ohtlik on +40 C).

Ühendamine

Kojutellimuse korral ühendab ja kontrollib Alexela Energia kojuvedaja Teie gaasiballooni ja lisatarvikute korrasolekut. Alexela Energia gaasiballoone müüvad bensiinijaamad on varustatud infolehtedega ballooni käsitlemise ja hoidmise kohta. Seega, järgides juhendeid, saate ka ise edukalt balloonide ohutu ühendamisega hakkama. Vedelgaas võib põhjustada kummivooliku ja plastiku enneaegset kulumist, seepärast tuleks lisatarvikute detailide seisukorda aeg-ajalt kontrollida. Alexela Energia on lisanud lühikese juhendi ballooni vahetuse kohta:

 • Balloonivahetuse ajal ei tohi ruumis olla lahtist tuld.
 • Ballooni vahetamiseks on vaja sulgeda tühjaks saanud ballooni ventiil.
 • Mutrivõtmega on vaja lahti keerata ballooni reduktorit ühendav mutter.
 • Ballooni ventiili avale keerata peale kaitsekork ja viia balloon ruumist välja.
 • Uuel balloonil keerata ventiililt maha kaitsekork.
 • Eemaldada reduktori ühendusmutrilt vana tihend ja paigaldada uus tihend, mis on korgi küljes.
 • Ühendada reduktor ühendusmutriga ballooni ventiili külge ja ühendusmutter korralikult pingutada.
 • Veenduda, et gaasiseadme kraanid on suletud.
 • Avada ballooni ventiil umbes ½ ringi, seebivahuga kontrollida ventiili ja reduktori ühenduskohad ning ventiili ümbrus.
 • Pärast gaasi avamist süüdata gaasiseadme üks põleti ning seejärel sulgeda ballooni ventiil. Kui gaasiseade kustub, sulgub ventiil tihedalt.

Pea meeles, et:

 1. ise ei tohi remontida gaasiballooni ega selle ventiili;
 2. lekkiv balloon tuleb ruumist kõrvaldada ja teatada päästeametile numbril 112.
 3. Korteris võib olla ainult üks balloon mahuga 50 l või kaks ballooni mahuga 27 l.

Hoiustamine

Balloone tuleb hoiustada vertikaalselt, et vedelgaas väljuks balloonist gaasilisena. Balloone ei tohi hoida tulekolde läheduses (ahi, pliit, kamin, leiliruumi küttekeha, kuuma gaasigrilli alaosas ega otsese päikese käes). Keldris vedelgaasi hoida ei tohi, sest gaas on õhust raskem, mistõttu koguneb põrandale ja madalamatesse kohtadesse ning võib plahvatada elektrilüliti sisse- või väljalülitamisel, suitsetamisel või lahtise tule kasutamisel. Tagavaraballoone hoia lukustavates ja hästi ventileeritavates kohtades, mis asuvad eemal sokli ja keldrikorruse ustest ja akendest, samuti kanalisatsioonikaevust.

Gaasileke

Ruumis tunned gaasilekke ära ebameeldiva lõhna järgi. Kui kahtlustad majapidamisballoonist gaasi leket, sulge kohe ballooni ventiil, ühenda balloon lahti ja aseta püstisesse asendisse värske õhu kätte.

Ava kõik uksed ja aknad, et ventileerida ruume. Lekkiva ballooni võib tühjendada ohutus kohas värske õhu käes.

Tulekahju korral teavita häirekeskust telefonil 112.

Vii balloon tulekahjupiirkonnast välja. Kui pole võimalik ballooni eemaldada, jahuta seda veega ülekuumenemise ja lõhkemise vältimiseks.